občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA

Čarodějnice 2016

Zveme všechny mladší, starší i přestárlé čarodějky, čaroděje a další příznivce magického řemesla na

16. ČARODĚJNICKÝ SLET

Vyrážíme jako již tradičně v sobotu 30.dubna ve 20 hodin od Základní školy v Rosovicích.

Odtud za hřmotného rámusu doletíme na fotbalové hřiště, kde budeme u rejdit u Kouzelného ohně a činit všelijaké další hokusy-pokusy, tentokrát na aktuální téma: Zdravá čarodějnická výživa.

S sebou si přineste hlučné hudební nástroje a dobře promazaná košťátka. Slavnostní čarodějnické oblečení u všech vítáno.

Vstupné dobrovolné, občerstvení, dobrá nálada a počasí zajištěny.

Přejeme všem bezporuchový let!

Jana 16. 4. 2016 So 23.24 | 122x

Pozvánky - prosinec 2015

Vážení a milí,

jménem našeho spolku Společná pohoda Vás tímto co nejsrdečněji zveme na:

Vánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Rosovicích, který se bude konat v sobotu 19. 12. 2015 od 14.30 hodin. Doprovodně bude samozřejmě připraven i vánoční jarmark a teplé občerstvení. Těšíme se na Vás na všechny. Přijďte svou účastí ocenit naše nejmenší i všechny vystupující :)

Ve středu 23. 12. kolem 15.30 hodin do našeho kostela opět dovezeme z Dobříše Betlémské světlo. Vzhledem k tomu, že se nám zatím nepodřilo najít žádné dobrovolníky, kteří by nám pomohli, v letošním roce NEBUDEME Betlémské světlo roznášet po vesnici. Pro ty Vás, kteří si chcete pro Světlo přijít osobně, bude kostel otevřen od 15.30 do 16.00 hodin.

Pokud bude kvalitní led, plánujeme na Nový rok 1. 1. 2016 společné bruslení na Sychrovském rybníce. Kdo jste s námi takto ještě nebruslili, přijďte se podívat, stojí to za to! Připraveno bude opět i teplé občerstvení.

Závěrem bychom chtěli poděkovat Vám všem, kteří jste se nejen v letošním roce zúčastňovali našich akcí, či je jiným způsobem podporovali. Děkujeme všem našim příznivcům – všem soutěžícím, dárcům i sponzorům, všem pracujícím i přihlížejícím návštěvníkům. Jsme velice rádi, když se nám tímto způsobem vrací energie, kterou do všech akcí vkládáme. I díky Vám jsou akce takové, jaké jsou. Doufáme, že se i v novém roce 2016 budeme společně rádi setkávat, a to nejen na našich akcích.

Jménem celého našeho spolku Společná pohoda Vám přejeme hodně lásky, zdraví, klidu a pohody, a ať vše, co uděláte, nebo pro co se rozhodnete, se vydaří přesně podle Vašich představ!

Jana 16. 12. 2015 St 15.03 | 118x

15. ČARODĚJNICKÝ SLET

Kouzelný oheň – Zaříkání – Pravý čarodějnický rej

Super tajný program pro děti

Účast přislíbili i kolegové a kolegyně extra-kategorie!

START LETU: 30.4.2015 ve 20 hodin

pokud možno v čarodějnických hábitech od Základní školy Rosovice

S sebou: dobrou náladu a hlučné hudební nástroje (ostatní dle vlastního uvážení)

Nepodceňte dobře promazaná košťátka!

Za odříkání našich starších zaříkadel super odměna

(Tanec moudrosti, Rosovické zaklínadlo, Kouzelnické rozpočítávadlo, Já jsem malý čaroděj, Poklona čtyřem živlům, Čarodějnická úsměvná)

Občerstvení zajištěno

Přejeme všem bezporuchový let!!!

Jana 20. 4. 2015 Po 23.16 | 181x

Pozvánka na maškarní v Rosovicích

:-P 3. ŠKOLNÍ PLES ve stylu MAŠKARNÍHO :-P

Kdy: v sobotu 21. února 2015 od 20.00 hodin

Kde: v hostinci u Černých v Rosovicích

Vstupné: 100 Kč, BOHATÁ TOMBOLA

hraje hudební skupina HRAČKY

pořádá ZŠ a MŠ Rosovice

:-P DĚTSKÝ KARNEVAL :-P

Kdy: v neděli 22. února 2015 od 14.00 hodin

Kde: v hostinci U Černých v Rosovicích

diskotéka – soutěže – tombola – vstup dobrovolný

hraje DJ Tomáš

pořádá SPOLEČNÁ POHODA

:-D Přijďte všichni, těšíme se na Vás!!! :-D

Jana 15. 2. 2015 Ne 17.13 | 168x

Podporujeme Sdružení nezávislých kandidátů PRO SVOU OBEC

VOLBY DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV 2014

Sdružení nezávislých kandidátů pro svou obec

 1. RNDr. Lenka Slavíková
 2. Jana Farová
 3. Martin Kobík
 4. Jiří Řehulka
 5. Josef Tenkrát
 6. Miroslav Fara
 7. Štefan Bičár
 8. Bc. Marek Slavík
 9. Zuzana Schmarczová

Na kandidátce jsou občané, kterým záleží na veřejném a společenském životě a rozvoji celé naší obce – Rosovice, Holšiny, Sychrov

a již 15 let se na něm aktivně podílí.

Stáli jsme u zrodu zavedení Jarního úklidu v obci a vydávání místního časopisu ve spolupráci s Obecním úřadem. Pořádáme každoročně společně s místní školou a školkou dětské Vánoční koncerty v kostele sv. Petra a Pavla, roznášení Betlémského světla a dětské karnevaly v Hostinci u Černých. Založili jsme sdružení Společná pohoda, které přispělo k celkovému rozvoji obce, pořádáme tradiční Čarodějnický slet, soutěže a programy pro děti i dospělé, zájezdy do divadel a aquaparků. Postavili jsme dětské hřiště s altánem díky získání grantu Nadace VIA spolu s finanční a materiální pomoci od Obecního úřadu a místních firem, spolků a dalších sponzorů. Vybudovali jsme svépomocí Studio Puntík pro malé i velké. Pomohli jsme prosadit prvky ke zvýšení bezpečnosti občanů v obci – zrcadla, měřiče rychlostí, přechody, chodníky…

Máme mezi sebou zastupitele obce, členy školské rady,

člena Místní akční skupiny Brdy-Vltava pro rozvoj našeho kraje,

kronikáře a dokumentaristu – lidi, kterým na naší obci již dlouhodobě záleží.

V dalším volebním období se rádi zapojíme znovu.

Hlavním cílem je

zlepšení komunikace a spolupráce mezi místními spolky

a podpora veřejného života všech občanů obce

Rosovice, Sychrov a Holšiny.

Jana 2. 10. 2014 Čt 22.59 | 213x

Nový provozní řád STUDIA PUNTÍK v Rosovicích

Provozní desatero Studia PUNTÍK v Rosovicích – platné od 1.7.2014:

 1. Prostory Puntíku jsou určeny zejména dětem a jejich rodičům a seniorům jako místo k neformálnímu setkávání. Děti si zde mohou hrát, malovat, cvičit, nebo např. oslavit své narozeniny a navázat nová přátelství. Rodiče, zejména maminky na mateřské dovolené, zde mohou se svými dětmi aktivně trávit volný čas, popovídat si s ostatními dospělými, předávat si zkušenosti a nápady, najít spřízněné duše. Seniorům prostory slouží zejména ke vzájemnému setkávání a besedám. Puntík slouží zároveň občanskému sdružení Společná pohoda jako jeho klubovna a prostory k pořádání jednotlivých akcí.
 2. Každý návštěvník Puntíku je povinen řídit se tímto organizačním řádem.
 3. Klíče od Puntíku si lze zapůjčit proti podpisu v prodejně COOP Rosovicích, a to v pondělí až pátek 7.00 – 17.00 hodin a v sobotu 8.00 – 10.00 hodin (tel. 318 586 183). V případě potřeby je též možné vyzvednutí klíče domluvit u Jany Farové (tel. 732 721 125) a Lenky Slavíkové (tel. 605 732 422). Klíče se vrací po vzájemné domluvě tomu, kdo klíče zapůjčil.
 4. Vstupné činí 20,–- Kč za návštěvu jedné rodiny s dětmi, nebo 100,–- Kč za větší jednorázovou akci (např. dětské narozeninové oslavy, víkendové kursy…). Besedy seniorů jsou zdarma, programy občanského sdružení Společná pohoda jsou zpoplatňovány vstupným na jednotlivou akci. Poplatek ze vstupného je určen k nákupu hraček a materiálů zejména do herní místnosti a k úhradě nákladů za provoz Puntíku.
 5. Dětem je umožněn vstup pouze s doprovodem osoby starší 18ti let. Tato osoba nese odpovědnost jak za dítě nebo děti, se kterými přišla, a za jejich osobní věci, tak po dobu návštěvy i za pořádek a čistotu v prostorách Puntíku.
 6. Do herní místnosti je možný vstup pouze po přezutí.
 7. Návštěvníci mohou používat volně přístupné vybavení Puntíku a hračky a věci uložené v neuzamčených skříních. Pro malé děti je zde k dispozici přebalovací pult, lékařská váha pro vážení miminek a nočníky na WC. K veškerému vybavení Puntíku se chováme šetrně.
 8. Při odchodu si každý návštěvník hračky a ostatní zapůjčené věci po sobě vždy uklidí.
 9. Do prostor Puntíku je možné přinést si vlastní nápoje a občerstvení, k dispozici je zde varná konvice, lednička, rádio s CD přehrávačem, nádobí, čaj, káva. Konzumovat jídlo můžete pouze v přední místnosti, do herny jídlo nenošte. V celých prostorách Puntíku je zakázáno kouřit a požívat alkohol a omamné látky.
 10. Do návštěvní knihy zapisujte nejen své návštěvy, ale i veškeré připomínky, nápady a podněty týkající se provozu Puntíku, a případných závad zařízení.

Děkujeme za Vaši návštěvu – přijďte zas!

Jana 13. 7. 2014 Ne 22.52 | 258x

Další pohodová akce :-)

Srdečně Vás všechny zveme na

DĚTSKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

v neděli 29.června 2014

od 14 do 17 hodin ve sportovním areálu v Rosovicích

Děti všeho věku si vyzkouší spoustu vesnických řemesel a dovedností: Dojení kozy, kování koně, jízda na koni, nošení podkladku na lopatě, kriket, bednářské řemeslo, atd. …

Odměnou za splnění soutěží bude zejména účast na jedné pouťové atrakci zdarma!

Po celou dobu pouťových oslav v Rosovicích zajištěno občerstvení a pouťové atrakce.

Přijďte všichni, těšíme se na Vás.

Jana 21. 6. 2014 So 23.01 | 216x

Milí příznivci SPOLEČNÉ POHODY!

V rámci pouťových oslav připravujeme na neděli 29. 6. 2014 odpolední program pro děti, plný zábavy, her a legrace. Protože se už blíží doby dovolených a je nás velice málo, uvítáme všechny pomocné síly a šikovné ruce. Pokud byste nám mohli a chtěli pomoci, prosíme, přijďte v pátek 13. 6. 2014 ve 20.00 h do Puntíku v budově Obecního úřadu na společnou schůzku, na které domluvíme všechny podrobnosti.

Předem srdečně děkujeme.

Jana 8. 6. 2014 Ne 22.57 | 189x

Čarodějnický slet

Srdečně všechny zveme na další, v pořadí již

8-O 14. ČARODĚJNICKÝ SLET 8-O

Uvítáme zejména všechny čaroděje a čarodějnice rozličných kvalit a věkových kategorií, ale i všechny ostatní „človíčky v civilu“. Připraven máme opět pestrý program pro děti i pro dospělé, budeme kouzlit, tančit, čarovat, soutěžit… a hlavně se budeme bavit!

Start letu: 30. 4. 2014 ve 20.00 hodin před ZŠ Rosovice nebo ve 20.15 hodin na sportovním hřišti v Rosovicích (Areál života)

S sebou: Dobrou náladu, hlučné hudební nástroje a nezapomeňte na svá dobře promazaná košťata!

Hudební doprovod a občerstvení zajištěno

Přejeme všem bezporuchový let !

Jana 21. 4. 2014 Po 00.51 | 185x

POZVÁNKA na KARNEVALY

Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Rosovice Vás všechny srdečně zveme na

:-P ŠKOLNÍ MAŠKARNÍ PLES :-P

Kdy: v sobotu 22. února 2014 od 19.00 hodin

Kde: v hostinci u Černých v Rosovicích

Vstupné: 100 Kč, BOHATÁ TOMBOLA

hrají: hudebníci Bigbandu Příbram

:-P DĚTSKÝ KARNEVAL :-P

Kdy: v neděli 23. února 2014 od 14.00 hodin

Kde: v hostinci U Černých v Rosovicích

diskotéka – soutěže – tombola

vstup dobrovolný

:-D Příjďte všichni, těšíme se na Vás!!! :-D

Jana 22. 1. 2014 St 21.48 | 235x

7.3.2007: Kompletní fotogalerie z jednotlivých našich akcí a další fotky z obce se nachází na adrese fotogalerie.rosovice.info
1.3.2007: Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení SPOLEČNÁ POHODA, IČ: 26544610, se sídlem Rosovice 267, 262 11 Rosovice, e-mail:pohoda@rosovice.info případně pro příspěvky do občasníku Život obce e-mail:redakce@rosovice.info


- Areál života

- občasník Život obce
DSC_0109.jpg

DSCF6063.JPG